• 10 قاتل موفقیت را بشناسید

    ایران نو: راز موفقیت آن قدرها که هم که فکر می‌کنید پیچیده نیست. اگر سعی می‌کردید تمام اشک‌هایی را که کارمندانِ بلندپرواز به‌خاطر ناخواسته نابودکردنِ شغل‌شان ریخته‌اند، جمع کنید، می‌توانستید یک اقیانوس را با آنها پرکنید. شکستِ شغلی بسیار ناراحت‌کننده است اما می‌تواند انگیزه‌ای برای پیشرفت هم باشد.

آخرین خبرها
پربیننده‌ترین خبرها
یادداشت
پیشنهاد ایران نو
گفت و گو