۱۴۰۱ شنبه ۴ تير چاپ

آغاز تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران

آغاز تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران از آغاز تعمیرات اساسی واحدهای این شرکت خبر داد.

 

محمد علی هاشمی با اعلام این خبر گفت: شرکت پالایش نفت تهران به‌طور عمده از ۲ پالایشگاه نفت شمالی و جنوبی به همراه واحدهای زیست محیطی مشترک بین دو پالایشگاه و یک سری واحدهای جانبی و واحدهای تأمین آب، برق و بخار سرویس دهنده به واحدهای پالایشی تشکیل شده است. تعمیرات اساسی پیش رو، واحد سولفورزدایی از نفت سفید، واحد سولفور زدایی از نفت گاز، واحد هیدروژن شماره ۳، واحد گوگردسازی شماره ۳، واحدهای آمین ۲ شمالی و جنوبی و واحد آب ترش پالایشگاه را پوشش می دهد. با توجه به گستردگی زیاد و تعدد واحدهای عملیاتی، در این شرکت به‌طور معمول تعدادی از واحدهای عملیاتی هم‌زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می¬گیرند. این شرکت با بهره‌برداری از واحد GHDS یا سولفورزدایی از نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی دیزل تولیدی از حدود ppm 14000 به کمتر از ppm 10، قادر به تولید دیزل در حد یورو ۵ می-باشد. همچنین با بهره برداری از واحد KHDS یا سولفور زدایی از نفت سفید میزان ترکیبات گوگردی در نفت سفید تولیدی این شرکت از حدود ppm 3000 به کمتر از ppm 40 کاهش می یابد. نفت سفید تولیدی این واحد به‌طور عمده برای تولید سوخت جت و یا امتزاج با دیزل بکار گرفته می شود. واحد هیدروژن شماره ۳ با تولید گاز هیدروژن با درجه خلوص ۹۹٫۹۹۹%، هیدروژن مورد نیاز واحدهای KHDS و GHDS را تأمین می-نماید. در این بین واحد ایزومریزاسیون شرکت نیز به دلیل وابستگی به هیدروژن تولیدی این واحد هم‌زمان با تعمیرات اساسی واحد هیدروژن شماره ۳ از سرویس خارج می شود و از این فرصت برای انجام تعدادی از دستور کارهای مهم عملیاتی واحد ایزومریزاسیون استفاده می شود. واحدهای گوگردسازی و آمین مذکور با توجه به ارتباط فرایندی با واحدهای KHDS و GHDS هم‌زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می¬گیرند.

 

وی در خصوص زمان انجام این تعمیرات اساسی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته فرایند تعمیرات اساسی کلیه واحدهای عنوان شده، به جز واحد هیدروژن شماره ۳ از روز ۴ تیرماه آغاز می شود و واحد هیدروژن نیز مطابق برنامه یک روز پس از بسته شدن واحدهای KHDS و GHDS در تاریخ ۵ تیرماه در اختیار اداره نگهداری و تعمیرات قرار خواهد گرفت. مدت زمان اجرای تعمیرات اساسی این واحدها برگرفته از دستور کارهای عملیاتی، دستور کارهای بازرسی و شرایط ذاتی واحدها به ترتیب KHDS، ۲۳ روز – GHDS، ۲۴ روز – هیدروژن شماره ۳، ۲۱ روز- واحدهای آمین ۲ شمالی و آب ترش، ۱۶ روز و آمین ۲ جنوبی برای ۱۹ روز برنامه¬ریزی شده است.

وی افزود: زمان تعمیرات اساسی بر اساس فعالیت های از پیش تعریف شده برنامه¬ریزی می شود با این وجود گاهی شرایط واقعی واحد پس از باز شدن اتصالات و بازدید از تجهیزات ضمن اخذ دستور کارهای بازرسی به کاهش یا افزایش زمان تعمیرات اساسی منجر می شود. در فرایندهای تعمیرات اساسی با توجه به حجم بالای کارها و ضرورت انجام کار مطابق برنامه فشرده زمان‌بندی شده، کلیه واحدهای عملیاتی و ستادی مرتبط نهایت همکاری را مبذول می نمایند با این وجود نقش اداراتی نظیر اداره نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، روابط عمومی، خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایه های انسانی، حراست و مدیریت بازرگانی سنگین تر به نظر می-رسد. فرایند جذب و تسویه نیروهای تعمیرات اساسی فرایندی تدریجی و پیوسته است که چند روز پیش از شروع هر دوره تعمیرات اساسی آغازشده و تا حدود ۱ هفته پس از راه اندازی واحدها به طول می انجامد. در این تعمیرات اساسی جذب حدود ۱۱۰۰ نفر نیروی پیمانی موقت در زمان اوج کارها پیش بینی شده است. این نیروها از شهرهای مختلف تأمین می شوند و نیاز پالایشگاه در حوزه های کاری مختلف نظیر تعمیرات مکانیک، تعمیرات برق، تعمیرات ابزار دقیق، تعمیرات پشتیبانی، امور اداری، حراست، ایمنی و بازرسی فنی را در بر می-گیرند.

 

رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران پیرامون فلسفه انجام تعمیرات اساسی و دستاورد آن برای پالایشگاه تصریح کرد: تعمیرات اساسی یک فرایند پیشگیرانه هدفمند برای افزایش قابلیت اطمینان و سطح دسترس پذیری دستگاه ها و ظرفیت تولید واحدهای عملیاتی است. انتظار می رود اجرای یک تعمیرات اساسی باکیفیت به کاهش هزینه های تعمیراتی در بلندمدت، کاهش تعمیرات اضطراری تجهیزات و واحدها، افزایش عمر مفید قطعات و تجهیزات، کاهش ریسک‌های ایمنی و زیست محیطی و افزایش بهره وری فرایندها منجر شود.

 

وی با تأکید بر اجرای نظام‌ مند کارها با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ادارات بیان داشت: فرایند تعمیرات اساسی با توجه به حجم بسیار زیاد فعالیت‌ها و پیچیدگی¬های زیاد نیازمند هماهنگی کامل بین ادارات مرتبط به‌ویژه اداره نگهداری و تعمیرات، بهره برداری، خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایه های انسانی، HSE، مدیریت بازرگانی، روابط عمومی و حراست می باشد. خوشبختانه شرکت پالایش نفت تهران با توجه به سال ها تجربه و رفع تدریجی مشکلات، به نظم و هماهنگی مناسبی در این حوزه دست یافته است با این وجود در هر دوره از تعمیرات اساسی نواقصی مشاهده می‌شون که در حین تعمیرات اساسی و پس از آن برای رفع آن¬ها اقدام می‌گردد.

این مقام مسئول پیرامون مهم ترین اقدامات برنامه ریزی شده جهت انجام این تعمیرات اساسی گفت:کلیه فعالیت های یک تعمیرات اساسی بسیار مهم و پر ریسک محسوب می شوند و هر گونه سهل انگاری در اجرای فعالیت ها میتواند به وقوع حادثه ای دردناک، طولانی شدن زمان تعمیرات اساسی یا از سرویس خارج شدن واحدهای فرایندی طی مدت کوتاهی پس از راه اندازی منجر شود. مطابق برنامه ریزی های انجام شده، تخلیه و شارژ مجدد کاتالیست کوره ۳H-801، تعمیرات اساسی کوره¬های H-41701, H-41801, H-4180 و ۳H-801، تعویض بخشی از کاتالیست در بالای راکتورهای واحدهای KHDS و GHDS، نصب سینی های جدید همراه با افزایش ضخامت در برج های V-41712 و V-41709، تعویض تیوب کامل مبدل E-41806 و همچنین تعویض بخشی از کاتالیست بالای راکتورهای ۳R-901 و ۳R-902 را می توان از مهم ترین فعالیت ها در این دوره از تعمیرات اساسی برشمرد.

علی هاشمی در خاتمه بیان داشت: فرایند تعمیرات اساسی با توجه به اهمیت بالا در حفظ و نگهداشت واحدهای عملیاتی نیازمند جذب و بکارگیری نیروهای حرفه ای است و استفاده از نیروهای پیمانی روزمزد به شکلی که امروز استفاده می شود توصیه نمی شود. این مشکل با حذف تدریجی نیروهای رسمی در آینده جدی تر خواهد شد. در این خصوص پیشنهاد می شود با توجه به تعدد پالایشگاه های کشور و تعمیرات اساسی مداوم آن ها، شرکت های بزرگی ایجاد شوند و این شرکتها با جذب، آموزش و حفظ نیروهای حرفه ای تمام وقت با ارگونومی مناسب و سلامت کامل از دانشگاه ها یا هنرستان های فنی حرفه ای، مأموریت تأمین نیروهای تعمیرات اساسی و نظارت بر عملکرد آن ها را در تعمیرات اساسی پالایشگاه ها یا سایر صنایع فرایندی کلیدی عهده دار شوند. پرسنل درگیر در تعمیرات اساسی در کنار هوش فنی نیازمند توانایی فیزیکی فراتر از معمول برای قابلیت کار در ارتفاع، کار در فضای بسته، کار در محیط های آلوده و پر سرو صدا، کار با ابزارهای سنگین و شرایط دمایی نامناسب هستند و به همین لحاظ می بایست در جذب و بکارگیری این پرسنل بویژه نیروهای کارگری شرایط فیزیکی و ذهنی آن¬ها برای کاهش خطای انسانی در نظر گرفته شود همچنین لازم است افراد صدمه دیده یا افرادی که به هر دلیل نظیر سن بالای ۴۵ سال توانمندی فیزیکی آنها مناسب کارهای سخت نمی باشد تحت پوشش بیمه-های تکمیلی قرار گیرند یا با شرایط مناسبی بازنشسته شوند تا از جذب و بکارگیری مجدد آنها پرهیز شود.

کلید واژه‌ها:
دیدگاه دیگران

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تامین اجتماعی بیمه دی بانک سپه بانک ملی ایران بنر بیمه پارسیان بنر شرکت  شیرپگاه بانک سامان موسسه ملل بیمه کوثر شرکت ذوب اهن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پربیننده‌ترین خبرها
آخرین خبرها