• طراحی و تولیدات صنعتی بر مبنای جنگ اقتصادی کنونی

    ایران نو:مدیرعامل برق و الکترونیک گروه قطعات خودرو عظام گفت: جنگ کنونی اقتصادی است که باید مبنای کار مطابق این اوضاع طراحی شده و از روشهای مختلف برای تهیه قطعات استفاده شود تا تولید متوقف نگردد.

  • حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو

    ایران نو:طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.