کد خبر : 42845 تاریخ : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر
برگزاری جلسه کارگروه جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه ایران نو: اولین جلسه کارگروه هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" ، جلسه کارگروه  هفتمین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه به منظور تعریف و تبیین فرایند اجرایی و عملیاتی جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر صنعت بیمه به میزبانی شرکت بیمه "ما" برگزار شد.

بر اساس این گزارش داود شکری مدیر روابط عمومی، بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM بیمه "ما" و دبیر کارگروه ضمن قدردانی از تلاش اعضا در سال های گذشته، بررسی، برنامه ریزی و تدوین سناریوی برگزاری جشنواره را از مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.