۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي چاپ

دکتر کاردگر: بازار بیمه باید رهبر داشته باشد

دکتر کاردگر: بازار بیمه باید رهبر داشته باشد

ایران نو:مدیرعامل شرکت بیمه دانا اعلام کرد: در یک بازار انحصاری که ۵۰ درصد سهم بازار در اختیار یک تولیدکننده است، شرکت‌های کوچک نمی‌توانند به درستی با آن رقابت کنند.

به گزارش  ایران نو، دکتر ابراهیم کاردگر افزود: بازار بیمه باید رهبر قیمت داشته باشد تا سهم و قیمت را تعیین کرده و به شرکت‌های جدید سهم کوچکی بدهد تا کم کم سهم تولید کننده بزرگ کوچک شده و یک بازار رقابتی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه آزاد سازی نرخ در صنعت بیمه به سرعت انجام شده ، زیرا بازار بیمه یک بازار انحصاری بوده ،گفت: در یک بازار انحصاری که 50 درصد سهم بازار در اختیار یک تولید کننده است، شرکت های کوچک نمی‌توانند به درستی با آن رقابت کنند و شرکت های بیمه‌ای کوچک ریسک صنعت بیمه را بالا برده اند.
دکتر کاردگر تصریح کرد: شرکت های بیمه‌ای که جدید تاسیس شدند، در هیچ سند بالادستی به آنها تاکید نشده که باید با رهبر بازار حرکت کنند. یک شرکت کوچک مگر می‌تواند با شرکت های بزرگ رقابت کند، بنابراین قیمت را پایین می‌آورد و نرخ شکنی می‌کند ودر نهایت جنگ قیمت شروع می‌شود.
مدیرعامل شرکت بیمه دانا گفت: درصنعت بیمه،قیمت، ریسک را جابه جا می‌کند و در حال حاضر ریسک جابه جا شده ولی به اشتباه و در شرکتی که نه دارای توان فنی است و نه توان سرمایه انسانی برای ارائه خدمات دارد، یک عدم تعادل در اقتصاد بیمه از دو منظر ای