۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي چاپ
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

اهمیت ارتباط کارآفرینان با فرصت های کسب و کار زنجیره ای منطقه ای

اهمیت ارتباط کارآفرینان با فرصت های کسب و کار زنجیره ای منطقه ای

ایران نو:مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: تجربه نشان داده که کسب و کارهای زنجیره ای در ایجاد اشتغال و رونق تولید در شرایط کنونی اقتصاد نقش مؤثری دارند.

به گزارش ایران نو، وی در نشست تخصصی توسعه سرمایه گذاری در استان مازندران که با حضور استاندار مازندران، کارآفرینان، اساتید دانشگاه و رئیس شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران روز سی ام آذرماه در بانک صنعت و معدن برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: کارآفرینان علاوه بر رونق تولید و اشتغال به دنبال هدف بزرگتری با عنوان کارآفرینی اجتماعی و انجام رسالت اجتماعی هستند و این مقوله را بر وظیفه تخصصی خود مقدم می دانند.

دکتر مهری بیان داشت: بانک صنعت و معدن نیز به دنبال انجام مسؤلیت های اجتماعی خود در شرایط فعلی اقتصادی کشور است و تلاش می کند از تمام ظرفیت های موجود خود به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید استفاده کند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: نقش صدا و سیما هم در این برهه زمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و حضور رییس شبکه آموزش صدا و سیما در جمع کارآفرینان می تواند در فرهنگ سازی، مهارت آموزی و تقویت ارتباط صنعت، دانشگاه و مسؤلان کشور اثرگذار باشد.

حسین زادگان استاندار مازندران نیز اظهار امیدواری کرد که با توجه به فرصت های بسیار مطلوب سرمایه گذاری از جمله صنایع سنگ